Szkolenie on-line

Szkolenie dla integratorów systemu PEF

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przystosowania systemów IT do wymiany ustrukturyzowanych e-faktur i innych e-dokumentów zamówień publicznych, z wykorzystaniem e-usług publicznych udostępnionych na platformie PEF.

Przedstawione zostaną nowe funkcjonalności PEF (nowe dokumenty):

 • faktura specjalizowana,
 • zmodyfikowana faktura korygująca,
 • nota korygująca,
 • dokument Invoice Response,
 • dokument Utility Statement wraz z modyfikacją interfejsu API.

Uczestnicy szkolenia: specjaliści firm IT (m.in. architekci, projektanci, technolodzy, programiści, wdrożeniowcy)

Agenda szkolenia dostępna tutaj

Masz pytania, zadzwoń 32 723-29-87

Zapoznaj się z Regulaminem

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Softiq sp. z o.o.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
 • przez elektroniczną skrzynkę This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przesłane do nas w związku ze zgłoszeniem na szkolenie. Dane takie jak imię i nazwisko, adres email, nr telefonu będą przez nas przetwarzane w celu organizacji szkolenia w tym kontaktu z Państwem .

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Państwa dane mogą zostać przesłane w związku z przygotowaniem przez nas raportów dotyczących przeprowadzonych szkoleń w związku z umową zawartą z MRiT na ich organizację.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania szkoleń i rozliczenia umowy na ich organizację lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeśli taki sprzeciw przysługuje.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).