Platforma PEFexpert w jednostkach administracji publicznej, jako narzędzie do odbioru e-faktur

Cel szkolenia: przygotowanie jednostki do obsługi elektronicznych faktur i innych dokumentów

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • podstawowych funkcji Platformy Elektronicznego Fakturowania,
 • sposobu rejestracji konta w Platformie Elektronicznego Fakturowania,
 • wystawianie dokumentu zamówienia,
 • wystawianie i przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
 • odbierania przesyłanych dokumentów.

Dlaczego warto?

 • oszczędność czasu,
 • brak kosztów dojazdu,
 • udział z dowolnego miejsca,
 • dostęp do materiałów,

Uczestnicy szkolenia: wszystkie instytucje i firmy podlegające pod ustawę Prawo zamówień publicznych

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line

Koszt: 150 zł netto

Agenda szkolenia dostępna tutaj

Masz pytania, napisz: info@pefexpert.pl lub zadzwoń 32 723-29-87

Zapoznaj się z Regulaminem

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Softiq sp. z o.o.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
 • przez elektroniczną skrzynkę This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe dostępne na oficjalnych stronach internetowych w związku z realizacją celu Administratora, czyli informowania o zmianach prawnych dotyczących wprowadzania obowiązku przyjmowania faktur elektronicznych oraz możliwości odbycia szkoleń organizowanych w związku z powyższym przez Administratora.

Odbiorcy danych osobowych

Podmioty uprawnione do obsługi usług platformy Freshmail, z którymi Softiq sp. z o.o. zawarł umowę na świadczenie usług.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania kampanii informacyjnej lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 

Rejestracja jest jednoznaczna ze zgodą na wystawienie faktury za udział w szkoleniu on-line.